Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí. Si continúas navegando, estarás aceptándola.
Política de cookies +

XVI Encontro Arqueolóxico do Barbanza

25/02/2023 - 26/02/2023

Sábado 25: 9:00-14:00; 17:00-20:30; Domingo, 26: 10:00-14:15 h.

  Casa da Cultura Ramón Martínez López

PROGRAMA

Sábado, 25.02.2023


9:00-10:30 h. Acreditacións e entrega de documentación

10:30-11:00 h. ACTO DE APERTURA


11:00-12:15 h.: Juan Manuel JIMÉNEZ-ARENAS 

[Profesor titular, Departamento de Prehistoria y Arqueología da Universidad de Granada] 

<<Orce. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? >>


12:15-12:45 h.: Descanso


12:45-14:00 h.: Marta DÍAZ-ZORITA BONILLA* e Javier ESCUDERO CARRILLO**

[Profesora titular, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters, Eberhard Karls Tübingen Universität]* 

[Investigador Postdoutoral, Universidad de Granada]** 

<<Bioarqueología: paleodieta y movilidad de poblaciones prehistóricas>>

 


17:00-17:45 h.: Xosé Lois VILAR PEDREIRA

 [Arqueólogo, Instituto de Estudos Miñoranos] 

<<Talasonimia. Nomear o mar como estratexia de dominio do medio>>

 

17:45-18:30 h.: Begoña GONZÁLEZ AGUIAR 

[Doutora en Prehistoria, UNED] 

<<Estudio espacial y tecnológico de los grabados rupestres localizados en el sur de la provincia de Lugo>>

 

18:30-19:00 h.: DESCANSO

 

19:00-19:45 h.: María SILVA GAGO 

[Doutora en Evolución Humana, INCIPIT-CSIC] 

<<E ti que miras? Atención visual e tecnoloxía paleolítica>>

 

19:45-20:30 h.: Mateo FONTÁN COUTO e Antonio CASTRO ROZADOS 

[Arqueólogos profesionais] 

<<Proxecto Colón galego 2022: As intervencións arqueolóxicas en Poio e Sobrán>> 

 

              

Domingo, 26.02.2023

10:00-11:15 h.: Ignacio MARTÍN LERMA 

[Profesor titular de Prehistoria, Universidad de Murcia. Divulgador científico] 

<<El difícil arte de divulgar la Prehistoria>>

 

11:15-12:30 h.: María de Jesus SANCHES

[Faculdade de Letras da Universidade do Porto (DCTP) e CITCEM: Grupo de investigação Territórios e Paisagens.] 

<<O Neolítico e o Calcolítico de Trás-os-Montes e Alto Douro. Linhas de força e reflexões sobre a multipolaridade & densificação das paisagens sociais>> 


12:30-12:45 h.: DESCANSO


12:15 -14:00 h.: Miriam CUBAS MORERA

 [Investigadora Ramón y Cajal, Universidad de Alcalá de Henares] 

<<Cocinando durante el Neolítico>>

14:00-14:15 h.: ACTO DE CLAUSURAMODALIDADES DE MATRÍCULA

Modalidade LIBRE: inscrición gratuíta. Ata o 15 de febreiro

 

Modalidade CERTIFICADAS. Ata o 15 de febreiro. Importe 15 euros.

- de asistencia emitida polo Concello de Boiro.


- como crédito ECTS (alumnos/as USC).
Para a obtención dun crédito será preciso participar na actividade do día 4 e 5 de marzo (visitas a Salcedo, Vilaboa, Cangas e Bueu). Non é preciso inscribirse nesa actividade nin abonala. 


- actividade de formación do Programa de
Doutoramento en Historia, Xeografía e Historia da Arte (USC). 10 horas de formación.


- docentes dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (Formación de 12 horas). Concedida homologación previa

_____________________________________________________

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

-Na plataforma www.centroarqueoloxicodobarbanza.org (sección eventos) cubrindo o formulario de inscrición.

-Mediante correo electrónico a:
info@centroarqueoloxicodobarbanza.org  ou centroarqueoloxicobarbanza@gmail.com; indicando nome, apelidos, dni, dirección postal, teléfono, modalidade e centro de traballo ou Núm. Rexistro Persoal (só docentes).

 

-No tfno 981843810.


Unha vez que se confirme a pre-inscrición será preciso remitir xustificante de pago para confirmar a matrícula.
 

A Organización reservase o dereito de confirmar a matrícula a aquelas persoas que en edicións anteriores tiñan reservada a praza e non asistiron.

O Comité Organizador poderá realizar os cambios precisos no programa co fin de garantir un correcto desenvolvemento, sen menoscabar o interese xeral do mesmo. Esta actividade está regulada pola ordenanza núm. 25 do Concello de Boiro reguladora do prezo público pola prestación de servizos de carácter educativo, social, cultural e deportivo (BOP núm. 145, 01.08.2011). 

De acordo co disposto na normativa vixente de protección de datos, infórmase que os datos que figuren no formulario de inscrición pasarán a formar parte  dun arquivo Centro Arqueolóxico do Barbanza, co fin xestionar os datos para a organización e desenvolvemento do XVI Encontro Arqueolóxico do Barbanza, sí como o envío de información para posteriores edicións. En todo caso recoñécese o dereito de acceso, rectificación, cancelación ou oposición que se poderá exercitar ante o Centro Arqueolóxico do Barbanza (Concello de Boiro) Secretaría técnica do XVI Encontro. Lugar de Neixón, s/n. 15991 Cespón (Boiro, A Coruña)

 

ORGANIZA: Concello de Boiro (Centro Arqueolóxico do Barbanza) 

COORDINA: USC-GEPN-AAT, Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

COLABORA: Deputación Provincial da Coruña e ACAB

Síguenos en las redes...