Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí. Si continúas navegando, estarás aceptándola.
Política de cookies +

XVII Encontro Arqueolóxico do Barbanza

24/02/2024 - 25/02/2024

Sábado 24: 9:00-14:00; 17:00-20:30; Domingo, 25: 10:00-14:15 h.

  Casa da Cultura Ramón Martínez López

PROGRAMA

Sábado, 24.02.2024

 

9:00-10:30 h. Acreditacións e entrega de documentación

 

10:30-11:00 h. ACTO DE APERTURA

 

11:00-12:15 h.: Francisco ETXEBERRIA GABILONDO

[Profesor titular de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco]

<<Interpretación antropológica y de la enfermedad a partir de los restos esqueléticos humanos>>

 

12:15-12:45 h.: DESCANSO

 

12:45-14:00 h.: Paloma DE LA PEÑA 

[Investigadora Ramón y Cajal, Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada]

<<El comportamiento cultural durante el Pleistoceno Superior en África, algunos ejemplos de la Middle Stone Age sudafricana>>

 

17:00-17:30 h.: Lino GORGOSO LÓPEZ

[Arqueólogo da empresa Adro Arqueoloxía]

<<Brandomil soterrado>>

 

17:30-18:00 h.: Patricia VALLE ABAD*, Adolfo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**, Marta LAGO CERVIÑO***, Elvira MANGAS CARRASCO****, Roberto BARTOLOMÉ ABRAIRA*****, Iria VELOSO PÉREZ******, Olalla LÓPEZ COSTAS*******, Alba Antía RODRÍGUEZ NÓVOA********, Fermín PÉREZ LOSADA********* 

[* Arqueóloga. GEAAT da Universidade de Vigo. Directora de campo da intervención]
[** Arqueólogo. GEAAT da Universidade de Vigo. Director científico do proxecto] 
[***Conservadora-restauradora. GEAAT da Universidade de Vigo. Directora de conservación-restauración] 
[****Antropóloga. EcoPast, Universidade de Santiago de Compostela. Responsable dos traballos antropolóxicos] [*****Arqueólogo. Engobe arqueoloxía. Coodirector da intervención] 
[******Conservadora-restauradora. Coodirección dos traballos de conservación-restauración; 
[*******Antropóloga. EcoPast, USC. Asesoría científica traballos de antropoloxía] 
[********Arqueóloga. GEAAT da Universidade de Vigo. Especialista en materiais]
[********* Arqueólogo. GEAAT da Universidade de Vigo.

<<Adro Vello: investigación, escavación e conservación dun xacemento plural. Campañas 2022-2023>>

 

18:00-18:30 h.: Sofía BAQUEIRO VIDAL

[Arqueóloga Profesional. Gabinete de Arqueoloxía e Xestión do Patrimonio SL.]

<<Espidas polo mar: escavación e recuperación das cistas da Idade do Bronce de Punta Riason, na Illa de Arousa (Pontevedra)>>

 

18:30-19:00 h.: DESCANSO

 

19:00-19:30 h.: M. Pilar PRIETO MARTÍNEZ* e Luis CORDEIRO MAAÑÓN**

[*EcoPast-USC, CISPAC] 
[**EcoPast-USC]

<<Indagando nun novo tipo de xacemento: As rodas ou recintos circulares galegos>> 

 

19:30 - 20:00 h: Marián CUETO

[Investigadora Universitat Autònoma de Barcelona]

<<De humanos y carnívoros en la cueva prehistórica de La Garma (Cantabria)>> 

 

20:00 - 20:30 h: Fernando CARRERA RAMÍREZ* e Ramón FÁBREGAS VALCARCE**

[*RAC, Rock Art Conservation and Management]
[**Catedrático de Prehistoria, Universidade de Santiago de Compostela]


<<Redescubrindo Pedra Cuberta: actuacións 2023>> 

 

 

Domingo, 25.02.2024

 

10:00 - 11:15 h: Edgard CAMARÓS

[Investigador Ramón y Cajal, Universidade de Santiago de Compostela]

<<La enfermedad en los albores de la humanidad: Paleopatología y evolución humana en el Este de África>>

 

11:15 - 12:30 h: Roberto RISCH*, Vanessa VILLALBA** e Marcello PERES***

[*Catedrático de Prehistoria e Investigador del programa ICREAAcademia, Universitat Autònoma de Barcelona]
[**Investigadora Ramón y Cajal, Institute of Evolutionary Biology, CSIC-Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain; e, Associate Researcher. Department of Archaeogenetics, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany]
[***Margarita Salas Postdoctoral Researcher, Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona; y Dipartimento dei Beni Culturali, Università degli Studi di Padova]


<<La formación de las sociedades de la Edad del Bronce: una perspectiva paleoeconómica y arqueogenética>>

 

12:30 -12:45 h: DESCANSO

 

12:45 - 14:00 h: Eduardo MÉNDEZ QUINTAS

[Investigador posdoutoral Xunta de Galicia na Universidade de Vigo,Grupo de Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territorio (GEAAT); Italo-Spanish Archaeological Mission at Melka Kunture and Balchit (Ethiopia); Instituto de Evolución en África (IDEA)]

<<A orixe do Homo erectus e a primeira tecnoloxía Achelense no continente africano: o rexistro dos xacementos de Melka Kunture (Etiopía)>>

 

14:00 - 14:15 h: CLAUSURA DA EDICIÓN

 

 

_____________________________________________________

MODALIDADES DE MATRÍCULA

 

Modalidade LIBRE: inscrición gratuíta. Ata o 15 de febreiro

 

Modalidades CERTIFICADAS. Ata o 15 de febreiro. Importe 15 euros.

- de asistencia emitida polo Concello de Boiro.


- como crédito ECTS (alumnos/as USC).
Para a obtención dun crédito será preciso participar na actividade do día 2 e 3 de marzo (visitas a Brandomil romano, Dombate, Pedra Cuberta e patrimonio industrial do barrio dos Areos). Non é preciso inscribirse nesa actividade nin abonala. 


- actividade de formación do Programa de
Doutoramento en Historia, Xeografía e Historia da Arte (USC). 10 horas de formación.


- docentes dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (Formación de 12 horas). Concedida homologación previa

_____________________________________________________

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

 

-Na plataforma www.centroarqueoloxicodobarbanza.org (sección eventos) cubrindo o formulario de inscrición.

-Mediante correo electrónico a:
info@centroarqueoloxicodobarbanza.org  ou centroarqueoloxicobarbanza@gmail.com; indicando nome, apelidos, dni, dirección postal, teléfono, modalidade e centro de traballo ou Núm. Rexistro Persoal (só docentes).

 

-No tfno 647922210


Unha vez que se confirme a pre-inscrición será preciso remitir xustificante de pago para confirmar a matrícula.
 

A Organización reservase o dereito de confirmar a matrícula a aquelas persoas que en edicións anteriores tiñan reservada a praza e non asistiron.

O Comité Organizador poderá realizar os cambios precisos no programa co fin de garantir un correcto desenvolvemento, sen menoscabar o interese xeral do mesmo. Esta actividade está regulada pola ordenanza núm. 25 do Concello de Boiro reguladora do prezo público pola prestación de servizos de carácter educativo, social, cultural e deportivo (BOP núm. 145, 01.08.2011). 

De acordo co disposto na normativa vixente de protección de datos, infórmase que os datos que figuren no formulario de inscrición pasarán a formar parte  dun arquivo Centro Arqueolóxico do Barbanza, co fin xestionar os datos para a organización e desenvolvemento do XVII Encontro Arqueolóxico do Barbanza, sí como o envío de información para posteriores edicións. En todo caso recoñécese o dereito de acceso, rectificación, cancelación ou oposición que se poderá exercitar ante o Centro Arqueolóxico do Barbanza (Concello de Boiro) Secretaría técnica do XVII Encontro. Lugar de Neixón, s/n. 15991 Cespón (Boiro, A Coruña)

 

ORGANIZA: Concello de Boiro (Centro Arqueolóxico do Barbanza) 

COORDINA: USC-GEPN-AAT, Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

COLABORA: Deputación Provincial da Coruña e ACAB

 

Síguenos en las redes...