Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí. Se continúas navegando, estarás aceptándoa.
Política de cookies +

XIII Encontro Arqueolóxico do Barbanza

16/02/2019 - 24/02/2019

Sábado 16.02.201: 9:00-14:00; 16:30 -20:30; Domigos 17 e 24.02.2018; 10:00 -14:15 h.

  Casa da Cultura Ramón Martínez López (Parque da Cachada, Boiro, A Coruña)

PROGRAMA

 

Sábado, 16/02/2019:

 

9:00-10:30 h. Acreditacións e entrega de documentación

 

10:30-11-.00 h. ACTO DE APERTURA

 

11:00-12:15 H. María del Mar MARCOS SÁNCHEZ

[Catedrática de Historia Antigua da Universidad de Cantabria]

<<El mercado de las religiones en el mundo greco-romano>>

 

12:15 - 12:45 h. DESCANSO

 

12:45- 14:00 h. Alfredo JIMENO MARTÍNEZ

[Profesor titular do Dpto. de Prehistoria da Universidad Complutense]

<<Numancia: símbolo e historia>>

 

-------------------------------------------------------

16:30-17:00 h. Ezequiel LAGO MALLO

[Arqueólogo e investigador pre-doutoral da USC]

<<Arqueoloxía entre bieitos e franciscanos: o eremitorio de San Xoán da Misarela (Pobra do Caramiñal)>>

 

17:00-17:30 h. Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA

[Doutor en Prehistoria e Arqueoloxía]

<<Dioniso en Santa Eulalia de Bóveda>>

 

17:30-18:15 h. Tiago BROCHADO, Miguel COSTA e Jorge MACHADO

[Arqueólogos da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Portugal]

<<Monte de S. Silvestre de Cardielos, Vestígios de uma comunidade Proto-Histórica>>

 

18:15 - 18:45 h. DESCANSO

 

18:45-19:30 h. Tiago BROCHADO*, Mar CORTEGOSO**, Miguel COSTA*, Brais X. CURRÁS*** e Jorge MACHADO*.

[*Arqueólogos da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Portugal; ** Arqueóloga profesional; *** Investigador Post-doutural da Universidade de Coimbra-CEAACP]

<<A explotación do sal na Antigüidade nas costas da Gallaecia>>

 

19:30 -20:30 H. Xosé Lois ARMADA-PITA

[Investigador do Instituto de Ciencias do Patrimonio, Incipit – CSIC]

<<Fundir para enterrar? Novas perspectivas sobre depósitos metálicos e produción metalúrxica na Europa atlántica (s. XII-VII BC)>>

-------------------------------------------------------

Domingo, 17/02/2019

 

10:00 - 11:15 h. Mª Del Carmen  DEL ARCO AGUILAR

[Catedrática de Prehistoria de la Universidad de La Laguna]

<<Roma en Canarias. El taller de púrpura de la isla de lobos (Fuerteventura)>>

 

11:15- 12:30 h. Juan Francisco GIBAJA BAO*, Niccolò MAZZUCCO*, Mario MINEO** e Maria Eulàlia SUBIRÁ***

[*Investigador da Institución Milá i Fontanals, CSIC; **Museo delle Civiltà di Roma; ***Profesora da Unitat d’Antropologia Biològica da Universitat Autònoma de Barcelona]

<<Éxodo, las rutas del neolítico: vida y muerte en las primeras comunidades agricultoras y pastores del noreste de la Península Ibérica>>

 

12:30-12:45 h. DESCANSO

 

12:45-14:00 h. Carlos FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

[Profesor titular da Universidad de León]

<<Las faunas arqueológicas en el noroeste de la península ibérica>>

 

 

-------------------------------------------------------

Domingo, 24/02/2019

 

10:00-11:15 h. Eduardo MÉNDEZ QUINTAS

[Investigador da Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla y León. CENIEH, Burgos]

<<Últimos avances no estudo do Paleolítico antigo galego: os xacementos de Porto Maior e As Gándaras de Budiño>>

 

11:15 - 12:30 h. Michael BARTON

[Profesor da Arizona State University]

<<Una Arqueología para el Pasado, el Presente y el Futuro: el Cambio a largo plazo en las sociedades humanas>>

 

12:30-12:45 h. DESCANSO

 

12:45-14:00 h. Carlos RODRÍGUEZ RELLÁN

[Investigador Post-doutoral, GEPN-AAT, USC]

<<Escavando entre cabalos. Actuacións arqueolóxicas na Serra do Barbanza nos anos 2017 e 2018>>

 

-------------------------------------------------------

MODALIDADES DE MATRÍCULA

Prazo de matricula aberto ata o 10 de febreiro.

 

Modalidade LIBRE: 150 prazas. Gratuíta.

 

Modalidades CERTIFICADAS: 


- de asistencia emitida polo Concello de Boiro.


- como crédito ECTS (alumnos/as USC).
Para a obtención dun crédito será preciso participar na actividade do
día 23 de febreiro (visita ás escavacións recentes da Serra do Barbanza). Non é preciso inscribirse nesa actividade nin abonala. 


- actividade de formación do Programa de
Doutoramento en Historia, Xeografía e Historia da Arte (USC).
10 horas de formación.


- docentes dependentes da Consellería de Cultura, Educación e
OOUU (curso de formación de 21 horas). 
Para a obtención do recoñecemento é preciso participar na actividade do día 23 de febreiro. Non é preciso incribirse nesa actividade nin abonala.

 

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

-Na plataforma www.centroarqueoloxicodobarbanza.org (sección eventos) cubrindo o formulario de inscrición.

-Mediante correo electrónico a:
info@centroarqueoloxicodobarbanza.org  ou centroarqueoloxicobarbanza@gmail.com; indicando nome, apelidos, dni, dirección postal, teléfono, modalidade e centro de traballo ou Núm. Rexistro Persoal (só docentes).

 

-No tfno 981843810.


Unha vez que se confirme a pre-inscrición será preciso remitir xustificante de pago para confirmar a matrícula.
Nº de Conta: ES46 2080 0384 4831 10000033 (ABANCA, suc. Boiro, titular Concello de Boiro). 

 

A Organización reservase o dereito de confirmar a matrícula a aquelas persoas que en edicións anteriores tiñan reservada a praza e non asistiron.

 

O Comité Organizador poderá realizar os cambios precisos no programa co fin de garantir un correcto desenvolvemetno, sen menoscabar o interese xeral do mesmo. Esta actividade está regulada pola ordenanza núm. 25 do Concello de Boiro reguladora do prezo público pola prestación de servizos de carácter educativo, social, cultural e deportivo (BOP núm. 145, 01.08.2011). 

 

De acordo co disposto na normativa vixente de protección de datos,  infórmase que os datos que figuren no formulario de inscrición pasarán a formar parte dun arquivo Centro Arqueolóxico do Barbanza, co fin xesionar os datos para a organización e desenvolvemento do XIII Encontro Arqueolóxico do Barbanza, así como o envío de información para posteriores edicións. En todo caso recoñécese o dereito de acceso, rectificación, cancelación ou oposición que se poderá exercitar ante o Centro Arqueolóxico do Barbanza (Concello de Boiro) Secretaría técnica do XIII Encontro. Lugar de Neixón, s/n. 15991 Cespón (Boiro, A Coruña)

 

PATROCINA: Concello de Boiro 


ORGANIZA: Concello de Boiro (Centro Arqueolóxico do Barbanza) 

COORDINA: USC-GEPN-AAT, Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

 

COLABORA: ACAB, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA