Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí. Se continúas navegando, estarás aceptándoa.
Política de cookies +

Visitas a áreas aqueolóxicas, edición 2019

23/02/2019 - 23/02/2019

10:00-15:00 h.

  Serra do Barbanza

PROGRAMA 

10:00-15:00 h. Visita ás escavacións recentes da Serra do Barbanza: xacementos arqueolóxicos de Folgoso Vello, Casarota do Fusiño, Río Barbanza e Porto Traveso. Guiada por Carlos R. Rellán*, Ezequiel Lago Mallo**, e Víctor Barbeito Pose***

[*Investigador Post-doutoral, GEPN-AAT, USC; **investigador pre-doutural da USC e ***técnico-arqueólogo do Centro Arqueolóxico do Barbanza]

 

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

-Na plataforma www.centroarqueoloxicodobarbanza.org (sección eventos) cubrindo o formulario de inscrición.

-Mediante correo electrónico a:
info@centroarqueoloxicodobarbanza.org  ou centroarqueoloxicobarbanza@gmail.com; indicando nome, apelidos, dni, dirección postal e teléfono.

 

-No tfno 981843810.


Unha vez que se confirme a pre-inscrición será preciso remitir xustificante de pago para confirmar a matrícula.
Nº de Conta: ES46 2080 0384 4831 10000033 (ABANCA, suc. Boiro, titular Concello de Boiro). 

 

A Organización reservase o dereito de confirmar a matrícula a aquelas persoas que en edicións anteriores tiñan reservada a praza e non asistiron.

 

O Comité Organizador poderá realizar os cambios precisos no programa co fin de garantir un correcto desenvolvemetno, sen menoscabar o interese xeral do mesmo. Esta actividade está regulada pola ordenanza núm. 25 do Concello de Boiro reguladora do prezo público pola prestación de servizos de carácter educativo, social, cultural e deportivo (BOP núm. 145, 22.06.2011). 

 

De acordo co disposto na normativa vixente de protección de datos,  infórmase que os datos que figuren no formulario de inscrición pasarán a formar parte dun arquivo Centro Arqueolóxico do Barbanza, co fin xesionar os datos para a organización e desenvolvemento do XIII Encontro Arqueolóxico do Barbanza, así como o envío de información para posteriores edicións. En todo caso recoñécese o dereito de acceso, rectificación, cancelación ou oposición que se poderá exercitar ante o Centro Arqueolóxico do Barbanza (Concello de Boiro) Secretaría técnica do XIII Encontro. Lugar de Neixón, s/n. 15991 Cespón (Boiro, A Coruña)

 

PATROCINA: Concello de Boiro 


ORGANIZA: Concello de Boiro (Centro Arqueolóxico do Barbanza) 

COORDINA: USC-GEPN-AAT, Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

 

COLABORA: ACAB, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

 

Síguenos nas redes...